باختر بزرگترین گنجینه جهان
نشانه گنج

باختر بزرگترین گنجینه جهان

باختر بزرگترین گنجینه جهان

باختر بزرگترین گنجینه جهان

گزیده هایی از گنجینه باختر در کشورهای جهان نمایش داه می شود.

گنجینه ای که موجودیت آن بیش از ۲۵ سال مبهم بود و هیچ کس نمی دانست

که باارزش ترین گنجینه جهان که در سال ۱۹۷۸میلادی توسط گروه باستان شناسی افغانستان- شوروی

در طلا تپه شبرغان پیدا شد در کجاست.

در نخستین روزهای سال۱۹۷۸میلادی ویکتورسریانیدی، باستان شناس نامدارشوروی بالای

همین تپه بالای شهر شبرغان ایستاده بود.ناگهان اندیشه ای در او پدید آمد وهمین فکر سبب شد

که بزرگ ترین گنجینه جهان پس از ۲۰۰۰ سال ابهام پیدا شود .درجریان این ۲۰۰۰ سال بسیاری

از جهان گشایا و شاهان و حتی بسیاری ازماجراجویان به دنبال این گنج در این بخش جهان می گشتند.

اما هیچ کس نمی دانست که گنجینه بزرگ باختر که میراث حاکمیت

دوران یونان باختر که پس از تصرفات اسکندر است در کجاست.

بسیاری در بلخ به دنبال این گنجینه می گشتند و بسیاری هم متیقن شده بودند

که وجود چنین گنجی افسانه ای بیش نیست.ویکتورسریانیدی به این نتیجه رسید

که در کنار معبد۳۰۰۰ساله ای که در کنارتپه طلا قراردارد باید گورهای شاهان و شاهزادگان قرارداشته باشد.

در اوایل زمستان سال ۱۹۷۸میلادی افغانستان دریک حالت بحرانی قرار داشت

.پس از کودتای هفت ثور و سقوط دولت محمد داوود خان در یک سال دو رهبر حکومت کشته شدند.

باختر بزرگترین گنجینه جهان

در جای جای افغانستان گروه های چریکی برای مقابله باحکومت به میان آمده بودند و حکومت

انقلابی از شوروی تقاضای کمک کرده بود.یک روز قبل از آنکه ارتش سرخ شوروی وارد افغانستان شود،

سریانیدی توانست با یافتن یک پارچه طلاتوانست به یافتن یکی از دو بزرگ ترین و باارزش

ترین گنجینه های طلای جهان دست یابد.

در این روز سریانیدی با دیدن این پارچه طلای ناب نخستین گور را پیدا کرد.

در این گور که یک تابوت سرباز که با پوست حیوانات پوشیده شده بود قرارداشت

و برفراز ان یک بام موقتی ساخته شده بود.

در داخل تابوت یک شه بانوی پوشانی که سرتاپا با طلا مزین شده بود آرام گرفته بود.

گروه مشترک افغانستان- شوروی به رهبری سریانیدی که ده سال رابه دنبال تپه های آی خانوم

به دنبال بقایای تمدن پوشانی به کاوش مشغول بود باور نمی کرد که به گنجینه باختر دست یافته است.

گورها یکی پس از دیگری پیدا می شدند.گروه سریانیدی هفت گور را پیدا کرد

که در آنها ۶ شه بانوی ۱۵ تا ۴۵ سال و یک شاهزاده پوشانی دفن بودند.

گمان می رفت که همه شاهزادگان در یک زمان مرده باشند. آنان موقع رفتن به گورهایشان تحفه های

شگفت انگیز طلایی با خود داشتند.نه یکی و دوتا بلکه ۲۰هزار و ۶۱۸ پارچه طلای

ناب را با خود به گورهایشان برده بودند.

باختر بزرگترین گنجینه جهان

این آثار در شکلهای کوپیت ها یا خدایان عشق ماهیان و جانوران افسانه ای به گونه ای هنرمندانه

طراحی و با سنگ های قیمتی گوهرنشانی شده بودند.اجساد زنان داخل این گورها طوری به نظر می آمدند،

که هنگام مرگ خیلی تزیین شده بودند.در این قبرها صدها صفحه مختلف الشکل طلایی که

بر روی لباسهای زنان مذکور به طورمحکم دوخته شده بودند به دست آمدند.

بر بنیاد یافته های تاریخ ،تمدن یونان باختری پس ازفتح باختر توسط اسکندر مقدونی در ۳۲۷پیش از میلاد

بنا نهاده شد و رفته رفته این منطقه به یکی از مناطق تمدن خیز آن زمان مبدل شد.

 

پس از ان صحرا نشینان جلگه های آسیای میانه به طرف جنوب به حرکت درآمدند.

آنان در قلمرو یونان باختری قدرت را به چنگ آوردند و شاهنشاهی بزرگ کوشانیان را بنیاد نهادند.

با گذشت زمان این صحرا نشینان آسوده حال شدند و با تاجرانی که از سوریه به چین سفر می کردند،

مالیات بستند و با بازرگانانی که در جاده مشهور ابریشم می گذشتند به تجارت پرداختند.

آنان از این راه طلای زیادی اندوختندو هنر زرگری و کنده کاری طلا را رواج دادند.

به این ترتیب بودکه آوازه گنجهای فراوان باختر به سراسر جهان رسید.

اما این گنج در بدترین زمان ممکن کشف شد.ویکتورسریانیدی در یک وضعیت بحرانی قرار داشت.

اوضاع امنیتی هر روز بدتر می شد و انان باید با سرعت کار می کردند.باستان شناسان هر

روز به ثبت و عکس برداری اثار می پرداختند و در پایان کار آثار را در یک اتاقک لاک و مهر شده

که در مراقبت جدی قرارداشت می گذاشتند.

باختر بزرگترین گنجینه جهان

اما هیولای جنگ باستان شناسان را نگذاشت که کارشان را تمام کنند آنان در حالی که تازه گور هفتم را یافته بودند

مجبور شدند کاوشهایشان را نیمه کاره رها کنند وآثار بدست آمده را برداشته به کابل بروند.

اما هیچ کس ندانست که در گور هفتم چه بود!

پس از ترک باستان شناسان این گور باسرعت تاراج شد وکاوشهای غیر فنی دیگر این منطقه

را به کلی ویران کرد و به این ترتیب باستان شناسان موفق نشدند که با کاوش و جستجوی بیشتر

در گورهای پیدا شده در مورد زندگی و باورهای سلسله کوشانیان تحقیق کنند.

گنجینه طلای باختر به موزه کابل منتقل شد و ثبت گردید.اگرچه سریانیدی اصرار داشت

تا پایان جنگ این گنجینه به یونسکو سپرده شود و در یک کشور بیطرف نگهداری شود

اما این تقاضا پذیرفته نشدو سریانیدی به اتحاد شوروی بازگشت.

در سال ۱۹۸۹میلادی ده سال از کشف باارزش ترین گنجینه جهان می گذشت،

اما اوضاع افغانستان بدتر از هر زمان دیگر بود.قشون سرخ افغانستان راترک کرده بود

و حکومت افغانستان دریک حالت متزلزل قرار داشت.و هر آن ممکن بود که سقوط کند.

باختر بزرگترین گنجینه جهان

پس گنجینه طلای باختر را باز هم خطر بزرگی تهدید می کرد.

اما یک فرد دور اندیش که اوضاع مملکت را بیش از هر کسی می دانست

به فکر نجات بزرگ ترین ثروت کشورش و جهان افتاد. او داکتر نجیب الله رییس جمهور وقت بود.

داکتر نجیب الله در یک عملیات فوق سری گنجینه طلای باختر را از موزیوم کابل به خزانه بانک

مرکزی برد که دروازه ای به ارگ ریاست جمهوری دارد و امن ترین نقطه در کشور است انتقال داد.

او هر پارچه از طلا را در میان پنبه پیچید و میا ن صندوقهایی کهنه گذاشتودر گاوصندوق بانک مرکزی افغانستان

و در یک زیر زمین سه طبقه ای که یک شاهکار معماری است قرارداد این زیر زمین با پیچیده ترین تدابیر

امنیتی توسط یک شرکت المانی در زمان نادر خان ساخته شده بود.و گاو صندوقی دارد که توسط هفت قفل محافظت می شد.

باختر بزرگترین گنجینه جهان

وبرای بازکردن این گاو صندوق باید تمامی هفت کلید موجود باشد تا قفل ها به ترتیب باز شوند.

اگر کلیدی بدون ترتیب به داخل قفلها انداخته شود،کلید داخل قفل گیر می کند و امکان باز شدن

گاوصندوق از بین می رود.

داکترنجیب شخصا صندوقها را مهرو لاک کردو هفت کلید گاوصندوق را به هفت تن از معتمدان بانک ملی سپرد

و از انها تعهد گرفت که درب گاوصندوق راجز برای رییس جمهور یا

یک رهبر قانونی افغانستان به روی هیچ کس دیگری نگشایند.

باختر بزرگترین گنجینه جهان

شرکت گوهر باستان

شرکت گوهرباستان سالهاست در کنار شماست و با تلاش فراوان سعی در ارائه بهترین خدمات را دارد.

گوهرباستان یکی از بزرگترین شرکت های خاورمیانه در زمینه واردات،تهیه و توزیع قطعات الکتریکی می باشد.

این شرکت به سبب حق تجارت بین المللی خود میتواند هر قطعه، دستگاه و وسیله ایی که به سیستم کاری خود مرتبط می باشد.

شرکت گوهر باستان با ارائه مشاوره و فروش و تعمیرو ارتقا و معاوضه انواع فلزیاب ارسال کاتالوگ رایگان در زمینه محصولات فلزیاب

،طلایاب،گنجیاب،تاسیساتی زمین شناسی و معدن یابی با تکنولوژی کشورهای پیشتاز آماده خدمت رسانی در تمام نقاط ایران می باشد .

مناسب ترین قیمت

با خرید از شرکت گوهرباستان تا سقف ۵۰% برای هر محصول در هزینه های خود می توانید صرفه جویی کنید .

آموزش رایگان

تمام محصولات شرکت گوهرباستان در هنگام تحویل ، آموزش و تست خواهد شد

.همچنین خریداران عزیز میتوانند تا زمان آموزش کامل ، با دستگاه فلزیاب در حضور مهندسین تمرین و سوالات

خود را مطرح نمایند تا زمانی که اپراتور شوند.

تکنولوژی روز دنیا

تجهیزات گوهرباستان با قطعات و کارکرد فوق العاده

خدمات پس از فروش :

بعد از اطمینان از اصالت و سالم بودن فلزیاب حتما این به این نکته توجه کنید که شرکتی که فلزیاب را از

آن خرید میکنید دارای خدمات پس از فروش باشد تا در صورتی که بعد از خرید احتیاج به قطعه و یا آموزش

داشتید بتوانید با شرکت مورد نظر تماس بگیرید و یا حتی بتوانید فلزیاب خود را ارتقا دهید .

پس از انتخاب فلزیاب مورد نظر ما در سریع ترین زمان ممکن سفارش شما را در هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.

تمامی محصولات این شرکت دارای گارانتی پشتیبانی و خدمات پس از فروش می باشد.

خدمات پس از فروش شرکت فلزیاب گوهرباستان از قبیل پاسخ گویی تلفنی و حضوری به مشتریان برای رفع اشکال در کار کردن اپراتور با دستگاه یا مشاوره در زمینه های دیگر

ارسال فلزیاب و طلایاب به تمامی نقاط کشور پس از انتخاب فلزیاب مورد نظر ما در سریع ترین زمان ممکن سفارش شما را در

هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.

گنج یاب پیشرفته Okm Roverc Deluxe|گوهرباستان|09186104946

گنج یاب پیشرفته Okm Roverc Deluxe|گوهرباستان|09186104946

.

برای مشاوره رایگان در مورد علائم ونشانه ها و خرید و فروش فلزیاب ها با کارشناسان شرکت گوهرباستان در تماس باشید.

آدرس کانال تلگرام محصولات و لیست قیمت محصولات : goharbastan@

تلگرام کارشناس آثار و نشانه ها : karshenasgoharbastan@

شماره تماس کارشناس آموزش فلزیاب، خرید فلزیاب و تعمیرات فلزیاب :   09186104946مهندس رجایی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =