سکه در دوران اسلامی
نشانه گنج

سکه در دوران اسلامی

سکه در دوران اسلامی

سکه در دوران اسلامی

«پس از شاهنشاهی ساسانی و کشته شدن یزدگرد سوم در مرو (۶۲۵ میلادی)

فرمانروایان عرب سکه‌هایی مشابه سکه‌های ساسانی ضرب کردند. این سکه‌ها

در حقیقت اولین سکه‌های اسلامی به شمار می‌رود. حکمرانان مسلمان تصاویر

خود را بر روی مسکوکات نقش نکردند. بلکه تصاویر پادشاهان ساسانی را همانگونه که بود

بر روی سکه گذاشتند. خلفای راشدین نیز اسامی پادشاهان ساسانی را بر روی سکه‌های عرب-

ساسانی ضرب نمودند. این نوع سکه‌ها بیشتر با تصویر خسرو دوم ساسانی و نام فرمانروایان صدر اسلام

با خط پهلوی و گاه کوفی در متن سکه و نام ضرابخانه و تاریخ ضرب و نیز سال یزدگردی

یا هجری در پشت سکه به خط پهلوی ضرب شد و یکی از کلمات بسم الله، بسم الله ربی،

محمد رسول الله و کلماتی از این قبیل را در کنار سکه اضافه می‌نمودند.

این سکه‌ها را سکه‌های عرب ساسانی می‌نامند. جنس اغلب این سکه‌ها از نقره (درهم)

و گاهی مس (فلس) بوده است. اولین بار درهم اسلامی به امر عمر بن الخطاب در سال هشتم

خلافتش در سال ۲۰ هـ . ق. ضرب گردید. بر روی سکه صورت شاه ساسانی و کلمات بسم الله

و بسم الله ربی با خط کوفی و اسم پادشاه ساسانی با حروف پهلوی بر پشت سکه دیده می‌شود.

سکه در دوران اسلامی

این کار تا زمان حکومت بنی‌امیه و بعد از آن ادامه داشت. ضرب درهم‌های عرب ساسانی

در عهد خلفای راشدین و اوایل دولت بنی امیه یعنی تا زمان عبدالملک بن مروان

در سال ۷۹ هـ . ق. ادامه داشت. بعد از این تاریخ سکه‌های اسلامی بدون تصویر جایگزین آن شد.

اولین سکه طلا (دینار) بدون تصویر در سال ۷۷ هـ . ق. در دوره عبدالملک بن مروان خلیفه اموی ضرب شد

و از سال ۷۹ هـ . ق. سکه‌های نقره به صورت رسمی ضرب شد و از آن پس ضرب سکه

به سبک عرب ساسانی منسوخ گردید.

با وجود رواج سکه‌های اسلامی خطی بدون تصویر از نیمه دوم قرن اول هجری، سکه‌هایی به سبک

ساسانی با تصویر تا قرن دوم هجری در طبرستان ضرب می‌شد. این سکه‌ها را که کوچک‌تر

از سکه‌های عرب ساسانی بودند، سکه‌های طبرستان می‌نامند. سکه‌های حکام عرب

طبرستان نیز شبیه سکه‌های اسپهبدان بوده با این فرق که نام هریک از آنها به خط کوفی

و نام طبرستان و سال ضرب در پشت سکه به خط پهلوی بوده است. اسپهبان طبرستان

از خاندان ساسانی بودند و در طبرستان فرمانروایی مستقلی را تأسیس نمودند

و تاریخ مخصوصی را که به سال طبری معروف است برگزیدند.

سکه در دوران اسلامی

همانگونه که اشاره گردید اولین سکه‌های خطی اموی از جنس طلا در زمان عبدالملک

بن مروان ضرب و جایگزین درهم‌های عرب ساسانی شد. در زمان خلافت بنی‌امیه،

نام خلیفه روی سکه‌ها دیده نمی‌شود و تنها تاریخ و محل ضرب سکه بر روی سکه‌های نقره

و تاریخ ضرب در طرف دیگر و سوره مبارکه الاخلاص را بدون کلمه «قل» به شکل

«الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد و لم یکن له کفواً احد» ضرب می‌کردند.

از سال ۱۲۷ هـ . ق. که قایم ضداموی به رهبری ابومسلم خراسانی قوت گرفت

تا انقراض امویان در سال ۱۳۲ هـ. . ق. و روی کار آمدن سفاح اولین خلیفه عباسی،

سکه‌های ویژه‌ای با مفاهیم سیاسی امویان ضرب گردید که به نام ابومسلم شناخته می‌شود.

 

سکه در دوران اسلامی|گوهرباستان|09186104946

این سکه‌ها مانند سکه‌های امویان بدون نام خلیفه در ایالت‌های جبال در خراسان و خوزستان

و فارس ضرب می‌شد. نام ابومسلم خراسانی بر روی هیچ یک از سکه‌های نقره نیامده است

ولی بر روی سکه‌های مسی بین سال‌های ۱۲۷ تا ۱۳۲ نام ابومسلم دیده می‌شود.

سوره مبارکه ۱۱۲ قرآن کریم بر روی سکه و در حاشیه پشت سکه قسمتی از آیه ۳۳ سوره توبه

«محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون»

نقش گردیده است. در منابع مختلف از ضرابخانه‌های بسیاری نام برده شده است

که سکه‌های اموی در آنجا ضرب می‌شده‌اند. اما از این ضرابخانه‌ها به جز دمشق،

افریقیه و اندلس بقیه در عراق و ایران بوده‌اند که سکه‌های عرب ساسانی

در آنها ضرب می‌شده است. حکومت خلفای عباسی از سال ۱۳۲ هـ . ق. شروع شد

و تا سال ۶۵۶ هـ . ق. ادامه یافت. در سکه‌های عباسی حاشیه سکه مثل سکه اموی است.

ولی دیگر سوره ۱۱۲ قرآن کریم را بر پشت سکه نیاورده و عبارت «محمد رسول الله»

جای آن را می‌گیرد.

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید صفر تا صد سکه شناس

 

سکه در دوران اسلامی

ضرابخانه یکی از ارکان مهم سازمان مالی در زمان صفویه بود که تحت نظر معیر الممالک اداره می‌شد.

عزل و نصب حکامان و زرکشان و رئیس ضرابخانه به عهده وی بود.

سکه‌های سلاطین صفوی متنوع بود.

آنان نسبت به نوشته‌های روی سکه توجه خاصی داشتند. بر سکه‌ها نام

و القاب شاهان صفوی به صورت ساده و یا به شعر آمده است.

تاریخ و محل ضرب سکه و نیز اسامی دوازده امام یا چندین تن

از ائمه روی سکه‌های صفوی منقور است. سکه‌های این دوره بیشتر از طلا، نقره و مس بود

و در داد و ستدها بیشتر از سکه‌های مسی و نقره‌ای استفاده می‌شد. سکه طلا نیز

در دسترس مردم بود و معمولاً در جشن‌ها و تاج‌گذاری‌ها و اعیاد از آنها استفاده می‌شد.

واحد پول این دوره «تومان» و لغتی به معنی ده هزار است. سکه طلا از اشرفی و سکه نقره را بیستی،

محمدی، شاهی، عباسی، پنج عباسی و لاری می‌گفتند. سکه‌های مسی را غازی یا غاریکی می‌گفتند

که ۱۰/۱ شاهی بود. بر روی فلوس‌ها نقوش مختلف حیوانات و پرندگان نقر است.

بر روی سکه‌های نادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ هـ . ق. )کلمه «السلطان نادر» یا یک بیت

شعر دیده می‌شود. او به سال ۱۱۴۸ هـ . ق. در دشت مغان تاجگذاری کرد و به یادگار این

جشن سکه‌هایی با نوشته «الخیر فی ماوقع» ضرب شد.

به لحاظ حروف ابجد تاریخی که از آن به دست می‌آید، تاریخ جلوس سلطنت نادرشاه است.

سکه در دوران اسلامی

کریم خان زند (۱۱۹۳-۱۱۶۳ هـ . ق.) در طول ۳۰ سال حکومت، خود را شاه

و سلطان نخواند و عنوان وکیل الرعایا را بر خود نهاد. بر روی سکه‌های او نام وی به

صورت بسیار ساده به صورت «کریم» و نام محل ضرب نوشته شده است

و بر پشت سکه یک بیت شعر آمده است. سکه‌های طلای او را «کریمخانی» می‌نامند.

در زمان قاجاریه سکه‌های متعدد ضرب شهرهای مختلف موجود است. نوشته

بر روی بعضی از سکه‌ها مثل سکه آقامحمد خان بسیار ساده می‌باشد.

در این سکه‌ها فقط نام وی به صورت یا محمد بر بالای اسامی شهرهایی

که سکه در آن ضرب می‌شده است، قرار دارد و بر پشت سکه یک بیت شعر منقور است.

از اواسط دوره صفویه به شهرها با توجه به موقعیت سیاسی، جغرافیایی و مذهبی

آنها عناوینی داده شد. این عناوین بر روی اغلب سکه‌های این دوره دیده می‌شود.

 

سکه در دوران اسلامی

در سکه‌های افشاریه، زندیه و قاجاریه نیز این عناوین به کار رفته است.

در سال ۱۲۹۵ هـ . ق. در دوره ناصرالدین شاه دارالضرب‌هایت ولایات منحل گردید

و ضرابخانه در پایتخت دایر شد. این عناوین از روی سکه‌ها حذف گشت.

عناوین مذکور بدین شرح هستند:
دارالسلطنه اصفهان، دارالمرز رشت، دارالعباده یزد، دارالسعاده زنجان،

دارالمؤمنین کاشان، دار الامان کرمان، دار السلطنه تبریز و دارالعلم شیراز.

دستگاه ضرابخانه در زمان ناصرالدین شاه در تهران تأسیس و ناصرالدین شاه

تا انقراض قاجاریه سکه‌های زرین به شکل ده تومانی، دو تومانی، یک تومانی،

دو اشرفی، اشرفی، پنج هزاری، دو هزاری و سکه‌های سیمین به شکل پنج هزار دیناری،

ده هزار دیناری، یک هزار دیناری، دو هزار دیناری، پنج تومانی، دو قرانی، پانصد دیناری، دو شاهی،

پنج شاهی، شاهی، سکه‌های مسین و نیکل به صورت دویست دیناری، صد دیناری

پنجاه دیناری، و بیست و پنج دیناری بوده‌اند. سکه‌های خطی و بدون تصویر تا زمان سلطنت

فتحعلی شاه قاجار معمول بود. از تمام سکه‌هایی که در مورد آنها بحث شد،

نمونه‌های با ارزش در موزه ملی ایران وجود دارد که از آغاز اسلام

تا آخر دوره قاجاریه در طبقه دوم موزه اسلامی به نمایش گذاشته شده است»

سکه در دوران اسلامی

شرکت گوهر باستان

شرکت گوهرباستان سالهاست در کنار شماست و با تلاش فراوان سعی در ارائه بهترین خدمات را دارد.

گوهرباستان یکی از بزرگترین شرکت های خاورمیانه در زمینه واردات،تهیه و توزیع قطعات الکتریکی می باشد.

این شرکت به سبب حق تجارت بین المللی خود میتواند هر قطعه، دستگاه و وسیله ایی که به سیستم کاری خود مرتبط می باشد.

شرکت گوهر باستان با ارائه مشاوره و فروش و تعمیرو ارتقا و معاوضه انواع فلزیاب ارسال کاتالوگ رایگان در زمینه محصولات فلزیاب

،طلایاب،گنجیاب،تاسیساتی زمین شناسی و معدن یابی با تکنولوژی کشورهای پیشتاز آماده خدمت رسانی در تمام نقاط ایران می باشد .

مناسب ترین قیمت

با خرید از شرکت گوهرباستان تا سقف ۵۰% برای هر محصول در هزینه های خود می توانید صرفه جویی کنید .

آموزش رایگان

تمام محصولات شرکت گوهرباستان در هنگام تحویل ، آموزش و تست خواهد شد

.همچنین خریداران عزیز میتوانند تا زمان آموزش کامل ، با دستگاه فلزیاب در حضور مهندسین تمرین و سوالات

خود را مطرح نمایند تا زمانی که اپراتور شوند.

تکنولوژی روز دنیا

تجهیزات گوهرباستان با قطعات و کارکرد فوق العاده

خدمات پس از فروش :

بعد از اطمینان از اصالت و سالم بودن فلزیاب حتما این به این نکته توجه کنید که شرکتی که فلزیاب را از

آن خرید میکنید دارای خدمات پس از فروش باشد تا در صورتی که بعد از خرید احتیاج به قطعه و یا آموزش

داشتید بتوانید با شرکت مورد نظر تماس بگیرید و یا حتی بتوانید فلزیاب خود را ارتقا دهید .

پس از انتخاب فلزیاب مورد نظر ما در سریع ترین زمان ممکن سفارش شما را در هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.

تمامی محصولات این شرکت دارای گارانتی پشتیبانی و خدمات پس از فروش می باشد.

خدمات پس از فروش شرکت فلزیاب گوهرباستان از قبیل پاسخ گویی تلفنی و حضوری به مشتریان برای رفع اشکال در کار کردن

اپراتور با دستگاه یا مشاوره در زمینه های دیگر

ارسال فلزیاب و طلایاب به تمامی نقاط کشور پس از انتخاب فلزیاب مورد نظر ما در سریع ترین زمان ممکن سفارش شما را در

هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.

 

گنج یاب پیشرفته Okm Roverc Deluxe|گوهرباستان|09186104946

گنج یاب پیشرفته Okm Roverc Deluxe|گوهرباستان|09186104946

برای مشاوره رایگان در مورد علائم ونشانه ها و خرید و فروش فلزیاب ها با کارشناسان شرکت گوهرباستان در تماس باشید.

آدرس کانال تلگرام محصولات و لیست قیمت محصولات : goharbastan@

تلگرام کارشناس آثار و نشانه ها : karshenasgoharbastan@

شماره تماس کارشناس آموزش فلزیاب، خرید فلزیاب و تعمیرات فلزیاب09186104946مهندس رجایی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 3 =