ردیاب فلزیاب

ردیاب جیوه‌ای از یک بدنه تشکیل شده است که با استفاده از کابل‌های الکترونیکی که به آن متصل شده‌اند و فرکانس‌های ارسال‌شده به دستگاه، فلزات را ردیابی می‌کند. فلزیاب‌ها امواج مغناطیسی از خود ساطع می‌کنند و با تغییر شدت میدان مغناطیسی، به پیدا کردن انواع فلزات کمک می‌کنند.08 Azar 1401 AP