ردیاب

ردیاب

ردیاب

ردیاب فلزات یک دستگاه الکترونیکی است که برای شناسایی و تشخیص فلزات در محیط استفاده می‌شود.

این دستگاه‌ها بر اساس تفاوت‌های در واکنش فلزات با امواج مغناطیسی کار می‌کنند.

همانطور که در پرسش شما اشاره شده، وقتی فلزات به امواج مغناطیسی برخورد می‌کنند،

میدان مغناطیسی تغییر می‌کند و این تغییر توسط دستگاه ردیاب فلزات تشخیص داده می‌شود.

ردیاب فلزات معمولاً شامل یک آنتن مغناطیسی است که امواج مغناطیسی را تولید می‌کند و دریافت می‌کند.

زمانی که فلزات در محدوده آنتن قرار می‌گیرند، تغییرات در میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود که توسط سنسورهای دستگاه تشخیص داده می‌شود.

این تغییرات سپس توسط یک واحد پردازشی تحلیل شده و به شکل صوتی یا تصویری بر روی نمایشگر دستگاه نمایش داده می‌شود تا کاربر متوجه حضور فلزات شود.

درباره ردیاب فلزات یون‌یاب نیز باید بگویم که این نوع ردیاب بیشتر برای شناسایی یون‌ها و اغشته‌شدگی‌های شیمیایی استفاده می‌شود.

این دستگاه‌ها معمولاً از روش‌های شیمیایی یا الکتروشیمیایی برای تشخیص یون‌های موجود در محیط استفاده می‌کنند،

که این یون‌ها ممکن است به دلیل حضور فلزات یا ترکیبات شیمیایی دیگر تولید شده باشند.

این دستگاه‌ها معمولاً برای کشف مواد مخدر، انفجارها، یا اثرات زیست محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ردیاب