اسکنر

اسکنر

اسکنر

اسکنر فلزیاب یک دستگاه الکترونیکی است که برای شناسایی و تشخیص مواد فلزی، مانند طلا، نقره، آهن، برنج و سایر فلزات،

در زمین، در خاک، در دیوارهای ساختمانی یا در اشیاء دیگر استفاده می‌شود.

این دستگاه‌ها از اصول فیزیکی مختلفی برای تشخیص فلزات استفاده می‌کنند، از جمله اصول فلزیابی الکترومغناطیسی و امواج راداری.

این دستگاه‌ها معمولاً در حوزه‌های مختلفی مانند کشف گنج، جستجوی مواد فلزی در صنعت ساختمانی،

جلوگیری از قاچاق مواد فلزی و مصارف امنیتی استفاده می‌شوند.

اسکنر